باکو

  1. خانه
  2. »
  3. جمهوری آذر بایجان
  4. »
  5. باکو
جستجو در مسافت 0 کیلومتر
مکالمه کارکنان: زبان آذری , انگلیسی , فارسی
آدرس:
1. B.SARDAROV KUC . EV4 - BAKU .2 SHARIFZAD KUC ,17 -BAKU, باکو, جمهوری آذر بایجان
ساعت کار: روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9/00 الی 17/00 - بخش کنسولی : روزهای دوشنبه تا جمعه 9/00 الی 13/00
تلفن: 4341976 - 4330361